Đầu tip pipet Rainin SR LTS nhiều kích thước

Công nghệ tip StableRak™ double-96 rack tips
Lọc Không
Duyệt khuẩn Không
Thích hợp với Dành cho LTS™ LiteTouch™
Xuất xứ United States
Category:

THÔNG TIN MÔ TẢ

Đầu tip giá đỡ StableRak™ double-96, thể tích dành cho pipet Rainin LTS™ LiteTouch™

Giá đỡ hiệu suất cao riêng lẻ

Định dạng giá rất ổn định và lý tưởng để sử dụng với pipet đa kênh. Những giá đỡ đôi 96 đầu này được thiết kế cho môi trường sản xuất cao.

BioClean Ultra – Trơ 100%

Tất cả các đầu tip đều là BioClean Ultra: 100% không chứa DNA, DNAse, RNAse, ATP, nội độc tố, protein, protease, chất ức chế PCR, chất phụ gia và hoạt chất sinh học.

Sản xuất và Hiệu suất Hoàn hảo

Sản xuất hoàn hảo và thiết kế tiên tiến. Không biến dạng, không sai sót, không nhấp nháy – chỉ là hình thức hoàn hảo.

Đầu tip pipet Rainin SR LTS 20 uL 960/5 SR-L10 17005862 SR-L10
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 20 uL Prstrl 960/5 SR-L10S 17005861 SR-L10S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 20 uL Filter 960/5 SR-L10F 17005860 SR-L10F
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 250 uL 960/5 SR-L250 17005864 SR-L250
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 250 uL Prstrl 960/5 SR-L25 17005863 SR-L250S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 200 uL Filter 960/5 SR-L20 17005859 SR-L200F
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 300 uL 768/4 SR-L300 17005867 SR-L300
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 300UL Prstr 768/4 SR-L300S 17005866 SR-L300S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 300 uL Filter 768/4 SR-L30 17005865 SR-L300F
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1000 uL 768/4 SR-L1000 17007083 SR-L1000
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1000 uL Prstrl 768/4 SR-L1 17007082 SR-L1000S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1000 uL Filter 768/4 SR-L1 17007081 SR-L1000F
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1200 uL 768/4 SR-L1200 17007086 SR-L1200
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1200 uL Prstrl 768/4 SR-L1 17007085 SR-L1200S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1200 uL Filter 768/4 SR-L1 17007084 SR-L1200F
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 10 uL 960/5 SS-L10 17005873 SS-L10
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 10 uL Prstrl 960/5 SS-L10S 17005872 SS-L10S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 250 uL 960/5 SS-L250 17005875 SS-L250
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 250 uL Prstrl 960/5 SS-L25 17005874 SS-L250S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 300 uL 768/4 SS-L300 17005877 SS-L300
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 300 uL Prstrl 768/4 SS-L30 17005876 SS-L300S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1000 uL 768/4 SS-L1000 17007090 SS-L1000
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1000 uL Prstrl 768/4 SS-L1 17007089 SS-L1000S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 20UL Pstr 960/10 TR-L10S 17014960 TR-L10S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 20UL Fltr 960/10 TR-L10F 17014961 TR-L10F
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 250UL Pstr 960/10 TR-L250S 17014962 TR-L250S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 200UL Fltr 960/10 TR-L200F 17014963 TR-L200F
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 300UL Pstr 768/8 TR-L300S 17014964 TR-L300S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 300UL Fltr 768/8 TR-L300F 17014965 TR-L300F
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1000UL Pstr 768/8 TR-L1000 17014966 TR-L1000S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1000UL Fltr 768/8 TR-L1000 17014967 TR-L1000F
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1200UL Pstr 768/8 TR-L1200 17014968 TR-L1200S
Đầu tip pipet Rainin SR LTS 1200UL Fltr 768/8 TR-L1200 17014969 TR-L1200F

GeneSmart tự hào là đơn vị tiên phòng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp:

1. Giải trình tự tế bào đơn (SINGLE-CELL SEQUENCING);

2. Chuẩn bị mẫu tự động (AUTOMATED LIQUID HANDLING);

3. Xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhiễm (DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASE);

4. Sinh chiết lỏng (LIQUID BIOPSY)

5. Giải phẫu bệnh sinh học phân tử (MOLECULAR PATHOLOGY)

6. Nghiên cứu ung thư (CANCER RESEARCH)

7. Nghiên cứu miễn dịch (IMMUNOLOGY)

8. Khoa học hình sự (FORENSIC)

9. Trữ mẫu sinh học (Ngân hàng sinh học, BIOBANKING)

-----------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART (MST: 0315672982)

Địa chỉ: 58-60 Hòa Bình (Tòa nhà Hòa Bình), Tầng 4B, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 947 528 778 | Website: https://genesmart.vn/

Email: [email protected] hoặc [email protected]