High-Density Racks

High-density sample racks are an improvement over the layout of traditional standard storage racks. Concentrating the number of samples per rack increases the storage capacity in a given footprint by up to 43%.

Category:

THÔNG TIN MÔ TẢ

RackWare HDR-138-01

Compatible Tubes FluidX 0.3 mL, external thread, jacket
FluidX 0.3 mL, external thread, co-molded
FluidX 0.5 mL, internal thread, non-jacketed
Greiner 0.3 mL, internal thread
LVL 300 µL, external thread
Matrix 200 µL, internal thread
Matrix 500 µL
Matrix 0.5 mL
Micronic 0.3 mL, external thread
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare HDR-066-01

Compatible Tubes Sarstedt 2 mL
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare HDR-138-03

Compatible Tubes FluidX 0.7 mL, external, co-molded
Greiner 0.3 mL, internal thread
LVL 300 µL, external thread
LVL 500 µL, external thread
Matrix 200 µL, internal thread
Matrix 300 µL, internal thread
Matrix 0.5 mL
Micronic 0.5 mL, internal thread
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare HDR-138-04

Compatible Tubes FluidX 0.7 mL, external thread, non-jacketed
FluidX 1.0 mL, internal thread, non-jacketed
FluidX 1.0 mL, external thread, non-jacketed
FluidX 1.0 mL, external, co-molded
FluidX 1.4 mL, internal thread, non-jacketed
Greiner 0.6 mL, internal thread
Greiner 1.0 mL, internal thread
LVL 500 µL, internal thread
LVL 1000 µL, external thread
LVL 1000 µL, internal thread
Matrix 500 µL, internal thread
Matrix 0.5 mL, internal thread
Matrix 0.7 mL
Matrix 0.75 mL, internal thread
Matrix 1.0 mL, glass
Matrix 1.0 mL, internal thread
Matrix 1.4 mL, internal thread
Micronic 0.75 mL, internal thread
Micronic 0.75 mL, external thread
Micronic 0.75 mL, external thread, hybrid
Micronic 1.1 mL, internal thread
Micronic 1.4 mL, internal thread
Micronic 1.4 mL, external thread
Micronic 1.4 mL, external thread, hybrid
Micronic 2.0 mL, internal thread
Micronic 2.5 mL, internal thread
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare HDR-064-01

Compatible Tubes Sarstedt 2 mL
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare HDR-048-02

Compatible Tubes Corning 2 mL, internal thread
FluidX 2 mL, external thread, jacket
Greiner cryo.s 1 mL, internal thread
Greiner cryo.s 2 mL, internal thread
Greiner cryo.s 2 mL, external thread
Micronic 4.0 mL, external thread
Nunc 2 mL, internal thread
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

RackWare HDR-060-01

Compatible Tubes Nunc 1.8 mL, external thread
Sarstedt 2 mL
Rack Footprint / SBS-Format (metric) 127.76 mm x 85.48 mm
Rack Footprint / SBS-Format (standard) 5.03 in x 3.37 in
Temperature Range +35°C to -80°C

GeneSmart tự hào là đơn vị tiên phòng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp:

1. Giải trình tự tế bào đơn (SINGLE-CELL SEQUENCING);

2. Chuẩn bị mẫu tự động (AUTOMATED LIQUID HANDLING);

3. Xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhiễm (DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASE);

4. Sinh chiết lỏng (LIQUID BIOPSY)

5. Giải phẫu bệnh sinh học phân tử (MOLECULAR PATHOLOGY)

6. Nghiên cứu ung thư (CANCER RESEARCH)

7. Nghiên cứu miễn dịch (IMMUNOLOGY)

8. Khoa học hình sự (FORENSIC)

9. Trữ mẫu sinh học (Ngân hàng sinh học, BIOBANKING)

-----------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART (MST: 0315672982)

Địa chỉ: 58-60 Hòa Bình (Tòa nhà Hòa Bình), Tầng 4B, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 947 528 778 | Website: https://genesmart.vn/

Email: [email protected] hoặc [email protected]