Gene điều khiển sự phát triển và phân chia tế bào như thế nào?

Estimated reading: 3 minutes 9 views

Có nhiều loại gene tham gia vào việc kiểm soát sự phát triển và phân chia tế bào. Tế bào tự sao chép theo kiểu có tổ chức, từng bước được gọi là chu trình tế bào. Sự quản lý chặt chẽ quá trình này đảm bảo rằng DNA của tế bào đang phân chia được sao chép đúng cách, mọi lỗi trong DNA đều được sửa chữa và mỗi tế bào con nhận được một bộ nhiễm sắc thể đầy đủ. Chu kỳ tế bào có các điểm kiểm tra (còn gọi là điểm hạn chế), cho phép một số gen nhất định kiểm tra các vấn đề và tạm dừng chu kỳ để sửa chữa nếu có sự cố xảy ra.

Nếu một tế bào có lỗi trong DNA mà không thể sửa chữa được, nó có thể tự hủy (Apoptosis). Apoptosis là một quá trình phổ biến trong suốt cuộc đời giúp cơ thể loại bỏ các tế bào không còn hoạt động hoặc không cần thiết. Các tế bào trải qua quá trình apoptosis sẽ vỡ ra và được tái chế bởi một loại tế bào bạch cầu gọi là đại thực bào. Apoptosis bảo vệ cơ thể bằng cách loại bỏ các tế bào bị tổn thương về mặt di truyền có thể dẫn đến ung thư và nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của phôi và duy trì các mô trưởng thành.

Sự gián đoạn quy định bình thường của chu kỳ tế bào có thể dẫn đến các bệnh như ung thư. Khi chu kỳ tế bào diễn ra không có sự kiểm soát, các tế bào có thể phân chia không có trật tự và tích lũy các lỗi di truyền có thể dẫn đến khối u ung thư.

Chia sẻ nội dung này

Gene điều khiển sự phát triển và phân chia tế bào như thế nào?

Hoặc Sao chép liên kết

MỤC LỤC