Pipet điện tử E4 LTS E4/Unv. SE4

Công nghệ tip Universal-Fit Shaft
Số kênh 1
Loại pipet Điện tử
Xuất xứ United States
Danh mục:

THÔNG TIN MÔ TẢ

Chức năng vượt trội

Hoạt động trực quan với điều hướng đồ họa cần điều khiển. Nhiều chế độ cho mọi nhu cầu sử dụng pipet. Lưu các giao thức yêu thích để giảm quy trình làm việc và lỗi.

Tiêu chuẩn cao nhất, yên tâm

Thiết kế hiện đại cho độ chính xác và độ chính xác cao nhất với chi phí sở hữu thấp. Thẻ RFID hỗ trợ tuân thủ GLP/GMP thông qua quản lý tài sản nâng cao.

Hoàn thành tuân thủ và cấu hình

Bảo vệ bằng mật khẩu các cài đặt, giao thức và cảnh báo dịch vụ để tuân thủ SOP và tuân thủ GLP/GMP. Điều chỉnh cấu hình pipet cho bất kỳ nhiệm vụ nào.

Pipet điện tử E4 LTS E4-10XLS 17014484 E4-10XLS+
Pipet điện tử E4 LTS E4-20XLS 17014487 E4-20XLS+
Pipet điện tử E4 LTS E4-100XL 17014483 E4-100XLS+
Pipet điện tử E4 LTS E4-200XL 17014486 E4-200XLS+
Pipet điện tử E4 LTS E4-300XL 17014488 E4-300XLS+
Pipet điện tử E4 LTS E4-1000X 17014482 E4-1000XLS+
Pipet điện tử E4 LTS E4-2000X 17014485 E4-2000XLS+
Pipet điện tử E4 LTS E4-5000XL 17012312 E4-5000XLS
Pipet điện tử E4 LTS E4-10MLXL 17012313 E4-10MLXLS
Pipet điện tử E4 LTS E4-20MLXL 17012314 E4-20MLXLS
Pipet điện tử E4 Unv. SE4-10X 17014491 SE4-10XLS+
Pipet điện tử E4 Unv. SE4-20X 17014494 SE4-20XLS+
Pipet điện tử E4 Unv. SE4-100 17014490 SE4-100XLS+
Pipet điện tử E4 Unv. SE4-200 17014493 SE4-200XLS+
Pipet điện tử E4 Unv. SE4-300 17014495 SE4-300XLS+
Pipet điện tử E4 Unv. SE4-1000 17014489 SE4-1000XLS+
Pipet điện tử E4 Unv. SE4-2000 17014492 SE4-2000XLS+
Pipet điện tử E4 Unv. SE4-5000 17012353 SE4-5000XLS
Pipet điện tử E4 Unv. SE4-10ML 17012354 SE4-10MLXLS

Pipet điện tử E4 LTS E4-10XLS

Phạm vi âm lượng 0,5 µL – 10 µL
Tăng (điện) 0,01 µL
Âm lượng 1 µL
5 µL
10 µL
Độ chính xác ± 2,5 % / 0,025 µL
1,5 % / 0,075 µL
1 % / 0,1 µL
Độ chính xác ± 1,2 % / 0,012 µL
0,6 % / 0,03 µL
0,4 % / 0,04 µL

Pipet điện tử E4 LTS E4-20XLS

Phạm vi âm lượng 2 µL – 20 µL
Tăng (điện) 0,02 µL
Âm lượng 2 µL
10 µL
20 µL
Độ chính xác ± 7,5 % / 0,15 µL
1,5 % / 0,15 µL
1 % / 0,2 µL
Độ chính xác ± 2 % / 0,04 µL
0,5 % / 0,05 µL
0,3 % / 0,06 µL

Pipet điện tử E4 LTS E4-100XL

Phạm vi âm lượng 10 µL – 100 µL
Tăng (điện) 0,1 µL
Âm lượng 10 µL
50 µL
100 µL
Độ chính xác ± 3,5 % / 0,35 µL
0,8 % / 0,4 µL
0,8 % / 0,8 µL
Độ chính xác ± 1 % / 0,1 µL
0,24 % / 0,12 µL
0,15 % / 0,15 µL

Pipet điện tử E4 LTS E4-200XL

Phạm vi âm lượng 20 µL – 200 µL
Tăng (điện) 0,2 µL
Âm lượng 20 µL
100 µL
200 µL
Độ chính xác ± 2,5 % / 0,5 µL
0,8 % / 0,8 µL
0,8 % / 1,6 µL
Độ chính xác ± 1 % / 0,2 µL
0,25 % / 0,25 µL
0,15 % / 0,3 µL

Pipet điện tử E4 LTS E4-300XL

Phạm vi âm lượng 20 µL – 300 µL
Tăng (điện) 0,2 µL
Âm lượng 30 µL
150 µL
300 µL
Độ chính xác ± 2,5 % / 0,75 µL
0,8 % / 1,2 µL
0,8 % / 2,4 µL
Độ chính xác ± 1 % / 0,3 µL
0,25 % / 0,375 µL
0,15 % / 0,45 µL

Pipet điện tử E4 LTS E4-1000X

Phạm vi âm lượng 100 µL – 1.000 µL
Tăng (điện) 1 µL
Âm lượng 100 µL
500 µL
1.000 µL
Độ chính xác ± 3 % / 3 µL
0,8 % / 4 µL
0,8 % / 8 µL
Độ chính xác ± 0,6 % / 0,6 µL
0,2 % / 1 µL
0,15 % / 1,5 µL

Pipet điện tử E4 LTS E4-2000X

Phạm vi âm lượng 200 µL – 2.000 µL
Tăng (điện) 2 µL
Âm lượng 200 µL
1.000 µL
2.000 µL
Độ chính xác ± 3 % / 6 µL
0,8 % / 8 µL
0,8 % / 16 µL
Độ chính xác ± 0,6 % / 1,2 µL
0,2 % / 2 µL
0,12 % / 2,4 µL

Pipet điện tử E4 LTS E4-5000XL

Phạm vi âm lượng 500 µL – 5.000 µL
Tăng (điện) 5 µL
Âm lượng 500 µL
2.500 µL
5.000 µL
Độ chính xác ± 2,4 % / 12 µL
0,6 % / 15 µL
0,6 % / 30 µL
Độ chính xác ± 0,6 % / 3 µL
0,2 % / 5 µL
0,16 % / 8 µL

Pipet điện tử E4 LTS E4-10MLXL

Phạm vi âm lượng 1mL – 10mL
Tăng (điện) 10 µL
Âm lượng 1mL
5mL
10mL
Độ chính xác ± 5 % / 50 µL
1 % / 50 µL
0,6 % / 60 µL
Độ chính xác ± 0,6 % / 6 µL
0,2 % / 10 µL
0,16 % / 16 µL

Pipet điện tử E4 LTS E4-20MLXL

Phạm vi âm lượng 2mL – 20mL
Tăng (điện) 20 µL
Âm lượng 2mL
10mL
20mL
Độ chính xác ± 5 % / 100 µL
1 % / 100 µL
0,6 % / 120 µL
Độ chính xác ± 0,6 % / 12 µL
0,2 % / 20 µL
0,16 % / 32 µL

Pipet điện tử E4 Unv. SE4-10X

Phạm vi âm lượng 0,5 µL – 10 µL
Tăng (điện) 0,01 µL
Âm lượng 1 µL
5 µL
10 µL
Độ chính xác ± 2,5 % / 0,025 µL
1,5 % / 0,075 µL
1 % / 0,1 µL
Độ chính xác ± 1,2 % / 0,012 µL
0,6 % / 0,03 µL
0,4 % / 0,04 µL

Pipet điện tử E4 Unv. SE4-20X

Phạm vi âm lượng 2 µL – 20 µL
Tăng (điện) 0,02 µL
Âm lượng 2 µL
10 µL
20 µL
Độ chính xác ± 7,5 % / 0,15 µL
1,5 % / 0,15 µL
1 % / 0,2 µL
Độ chính xác ± 2 % / 0,04 µL
0,5 % / 0,05 µL
0,3 % / 0,06 µL

Pipet điện tử E4 Unv. SE4-100

Phạm vi âm lượng 10 µL – 100 µL
Tăng (điện) 0,1 µL
Âm lượng 10 µL
50 µL
100 µL
Độ chính xác ± 3,5 % / 0,35 µL
0,8 % / 0,4 µL
0,8 % / 0,8 µL
Độ chính xác ± 1 % / 0,1 µL
0,24 % / 0,12 µL
0,15 % / 0,15 µL

Pipet điện tử E4 Unv. SE4-200

Pipet điện tử E4 Unv. SE4-300

Phạm vi âm lượng 20 µL – 300 µL
Tăng (điện) 0,2 µL
Âm lượng 30 µL
150 µL
300 µL
Độ chính xác ± 2,5 % / 0,75 µL
0,8 % / 1,2 µL
0,8 % / 2,4 µL
Độ chính xác ± 1 % / 0,3 µL
0,25 % / 0,375 µL
0,15 % / 0,45 µL

Pipet điện tử E4 Unv. SE4-1000

Phạm vi âm lượng 100 µL – 1.000 µL
Tăng (điện) 1 µL
Âm lượng 100 µL
500 µL
1.000 µL
Độ chính xác ± 3 % / 3 µL
0,8 % / 4 µL
0,8 % / 8 µL
Độ chính xác ± 0,6 % / 0,6 µL
0,2 % / 1 µL
0,15 % / 1,5 µL

Pipet điện tử E4 Unv. SE4-2000

Phạm vi âm lượng 200 µL – 2.000 µL
Tăng (điện) 2 µL
Âm lượng 200 µL
1.000 µL
2.000 µL
Độ chính xác ± 3 % / 6 µL
0,8 % / 8 µL
0,8 % / 16 µL
Độ chính xác ± 0,6 % / 1,2 µL
0,2 % / 2 µL
0,12 % / 2,4 µL

Pipet điện tử E4 Unv. SE4-5000

Phạm vi âm lượng 500 µL – 5.000 µL
Tăng (điện) 5 µL
Âm lượng 500 µL
2.500 µL
5.000 µL
Độ chính xác ± 2,4 % / 12 µL
0,6 % / 15 µL
0,6 % / 30 µL
Độ chính xác ± 0,6 % / 3 µL
0,2 % / 5 µL
0,16 % / 8 µL

Pipet điện tử E4 Unv. SE4-10ML

Phạm vi âm lượng 1mL – 10mL
Tăng (điện) 10 µL
Âm lượng 1mL
5mL
10mL
Độ chính xác ± 5 % / 50 µL
1 % / 50 µL
0,6 % / 60 µL
Độ chính xác ± 0,6 % / 6 µL
0,2 % / 10 µL
0,16 % / 16 µL

GeneSmart tự hào là đơn vị tiên phòng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp:

1. Giải trình tự tế bào đơn (SINGLE-CELL SEQUENCING);

2. Chuẩn bị mẫu tự động (AUTOMATED LIQUID HANDLING);

3. Xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhiễm (DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASE);

4. Sinh chiết lỏng (LIQUID BIOPSY)

5. Giải phẫu bệnh sinh học phân tử (MOLECULAR PATHOLOGY)

6. Nghiên cứu ung thư (CANCER RESEARCH)

7. Nghiên cứu miễn dịch (IMMUNOLOGY)

8. Khoa học hình sự (FORENSIC)

9. Trữ mẫu sinh học (Ngân hàng sinh học, BIOBANKING)

-----------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART (MST: 0315672982)

Địa chỉ: 58-60 Hòa Bình (Tòa nhà Hòa Bình), Tầng 4B, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 947 528 778 | Website: https://genesmart.vn/

Email: [email protected] hoặc [email protected]